Ημερομηνία Δημοσίευσης Κατηγορία Τίτλος
Γενική Ανακοίνωση Έναρξη της πρώτης προγραμματικής περιόδου του Τομεακού Προγράμματος Ανάπτυξης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων για την περίοδο 2021-2025
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία 02/2020
Πρόσκληση - Προκήρυξη Ενημέρωση δικαιούχων της Πρόσκλησης 2/2020 στους οποίους καταβλήθηκε το ποσό των 200 ευρώ
Πρόσκληση - Προκήρυξη Δημοσίευση ΚΥΑ για την καταβολή του επιδόματος των 600 ευρώ
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διευκρινίσεις και τροποποίηση όρων στη διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 01/2020 (2)
Πρόσκληση - Προκήρυξη Κατάργηση της Πρόσκλησης με αριθμ. πρωτ. 286/2.4.2020 και ανάκληση Υπουργικών Αποφάσεων
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πληροφορίες προς Παρόχους Τηλεκατάρτισης και Παρόχους Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης
Πρόσκληση - Προκήρυξη Τροποποίηση προθεσμιών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης επιστημόνων: Οδηγίες προς ωφελούμενους για την υποβολή αιτήσεων
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διευκρίνιση για δικηγόρους - δικαιούχους του προγράμματος τηλεκατάρτισης
Πρόσκληση - Προκήρυξη Μητρώα Παρόχων Τηλεκατάρτισης και Παρόχων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης Πρόσκλησης 2/2020
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 01/2020
Γενική Ανακοίνωση Κατακύρωση διαγωνισμών για τη σύναψη συμβάσεων Τεχνικής Βοήθειας
Πρόσκληση - Προκήρυξη Απαντήσεις στις ερωτήσεις της υπ' αρίθμ. 2/2019 Διακήρυξης
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση σύμβασης ΤΒ
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση σύμβασης ΤΒ - 2
Πρόσκληση - Προκήρυξη Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 02/2019
Πρόσκληση - Προκήρυξη Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για τις δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών
Πρόσκληση - Προκήρυξη Απαντήσεις στις ερωτήσεις της υπ' αρ. πρωτ. 476/01.10.2019 Πρόσκλησης
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου
Πρόσκληση - Προκήρυξη Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 1/2019
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη δύο (2) συμβάσεων μίσθωσης έργου
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 01/2019
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόσκληση στελέχωσης Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ
Πρόσκληση - Προκήρυξη Παροχή διευκρινίσεων για τον διαγωνισμό 5/2018
Γενική Ανακοίνωση Επικαιροποίηση στοιχείων καταλόγου
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 02/2019
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 05/2018
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 04/2018
Υλοποίηση πράξης Απόφαση Ένταξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5029464
Υλοποίηση πράξης Τροποποίηση απόφασης ένταξης της πράξης με κωδ. ΟΠΣ 5003789
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού 03/2018
Πρόσκληση - Προκήρυξη Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός 02/2018
Πρόσκληση - Προκήρυξη Δημόσιος ανοιχτός διαγωνισμός 01/2017