Ημερομηνία Δημοσίευσης Κατηγορία Τίτλος
Πρόσκληση - Προκήρυξη Μητρώα Παρόχων Τηλεκατάρτισης και Παρόχων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης Πρόσκλησης 2/2020
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προγράμματα τηλεκατάρτισης - πιστοποίησης έξι (6) επιστημονικών κλάδων 2/2020
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 01/2020
Πρόσκληση - Προκήρυξη Απαντήσεις στις ερωτήσεις της υπ' αρίθμ. 2/2019 Διακήρυξης
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση σύμβασης ΤΒ
Πρόσκληση - Προκήρυξη Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ανάθεση σύμβασης ΤΒ - 2
Πρόσκληση - Προκήρυξη Οριστικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών
Πρόσκληση - Προκήρυξη Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού 02/2019
Πρόσκληση - Προκήρυξη Προσωρινός αξιολογικός πίνακας κατάταξης υποψηφίων για τις δύο (2) θέσεις εξωτερικών συνεργατών
Πρόσκληση - Προκήρυξη Απαντήσεις στις ερωτήσεις της υπ' αρ. πρωτ. 476/01.10.2019 Πρόσκλησης