Βάσει της με αριθμ.πρωτ. 96/30-03-2017(ΑΔΑ: ΩΦΠΝ465Θ1Ω-5ΨΗ) Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εγγραφή στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών της Ειδικής Υπηρεσίας «Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Κοινωνικής Αλληλεγγύης», τα φυσικά/νομικά πρόσωπα που έχουν ήδη εγγραφεί στον Κατάλογο υποχρεούνται τον Ιανουάριο του έτους 2019, καθώς και τον Ιανουάριο του 2021, να υποβάλουν επικαιροποιημένα τα στοιχεία τους στην αρμόδια Μονάδα Γ, που διατηρεί τον κατάλογο.

Η επικαιροποίηση των στοιχείων θα πραγματοποιείται με την υποβολή αίτησης και των σχετικών δικαιολογητικών στο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης του Καταλόγου Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ. Η πρόσβαση στο Πληροφοριακό Σύστημα εδώ.

Για την είσοδο στο πληροφοριακό σύστημα, απαιτείται το πρωτόκολλο της βεβαίωσης εγγραφής στον Κατάλογο και το ΑΦΜ του οικονομικού φορέα. Στον ιστότοπο της ΕΔ ΕΣΠΑ είναι αναρτημένα όλα τα τυποποιημένα έντυπα, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία επικαιροποίησης στοιχείων. Μόλις ολοκληρωθεί η εισαγωγή των στοιχείων στο πληροφοριακό σύστημα παράγεται αυτόματα η αίτηση την οποία οι αιτούντες μπορούν να αποθηκεύσουν στον ηλεκτρονικό τους υπολογιστή σε ψηφιακή μορφή.

Η αίτηση και όσα συνοδευτικά έγγραφα απαιτείται να είναι υπογεγραμμένα υποβάλλονται στην ΕΔ ΕΣΠΑ:

Είτε

α) ψηφιακά υπογεγραμμένα από τους κατά περίπτωση υπόχρεους με αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email της ΕΔ ΕΣΠΑ: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

είτε

β) ψηφιακά υπογεγραμμένα από τους κατά περίπτωση υπόχρεους με μεταφόρτωση στο Πληροφοριακό Σύστημα διαχείρισης του Καταλόγου Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ

είτε

γ) υπογεγραμμένα από τους κατά περίπτωση υπόχρεους με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και αποστολή μέσω ταχυδρομείου ή αυτοπρόσωπη υποβολή στο πρωτόκολλο της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ, Κοραή 4, Αθήνα, ΤΚ 10564, 4ος όροφος.

Παρακαλούνται όλοι όσοι είναι εγγεγραμμένοι στον Κατάλογο Προμηθευτών / Παρόχων Υπηρεσιών της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΑΑ να υποβάλουν την αίτηση επικαιροποίησης στοιχείων το αργότερο έως 31/01/2019. Σε διαφορετική περίπτωση, θα διαγραφούν από τον κατάλογο Προμηθευτών/ Παρόχων Υπηρεσιών της Ε.Υ Ε.Δ ΕΣΠΑ-ΥΠΕΚΑΑ.

Το κείμενο της ανακοίνωσης