Ανακοινώνεται η μετάθεση της καταληκτικής ημερομηνίας παραλαβής (ηλεκτρονικής υποβολής) των προσφορών για τον δημόσιο ανοικτό διαγωνισμό, διακήρυξη 2/2022 (α/α ΕΣΗΔΗΣ: 169012), με την ανοικτή διαδικασία για την
ανάθεση συμβάσεων για το Υποέργο :«Δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΥΠΕΚΥΠ)» στο πλαίσιο της ομώνυμης Πράξης καθώς και, η μετάθεση της διενέργειας του διαγωνισμού αυτού.

Μπορείτε να κατεβάσετε το σχετικό αρχείο από εδώ, ή από τη σελίδα της Πρόσκλησης, στην ενότητα «Σχετικά Αρχεία».