Δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση για την καταβολή οικονομικής ενίσχυσης-αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ύψους εξακοσίων (600 €) ευρώ στους δικαιούχους επιστήμονες-ελεύθερους επαγγελματίες

ΚΥΑ Οικονομικής Ενίσχυσης - Αποζημίωσης Ειδικού Σκοπού.