Ενημέρωση δικαιούχων της Πρόσκλησης 2/2020 στους οποίους καταβλήθηκε το ποσό των 200 ευρώ. Αποπληρωμή της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού

Ενημερώνονται οι δικαιούχοι της Πρόσκλησης 2/2020 στους οποίους καταβλήθηκε το ποσό των 200 ευρώ ότι η αποπληρωμή του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης – αποζημίωσης ειδικού σκοπού των 600 ευρώ θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη εβδομάδα, χωρίς να απαιτείται καμία περαιτέρω ενέργεια.