Δημοσιεύθηκαν διευκρινίσεις στη διακήρυξη 1/2020 του δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού με την ανοικτή διαδικασία για την ανάθεση συμβάσεων με προϋπολογισμό ανώτερο του ορίου εφαρμογής της Ενωσιακής νομοθεσίας για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών: «Τεχνικός Σύμβουλος Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ». 

Διευκρινίσεις, τροποποίηση όρων και παράταση προθεσμιών διαγωνισμού

Περισσότερα στοιχεία για τη διακήρυξη εδώ.

Νέες προθεσμίες για υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων - επιστημόνων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020

Με την με αρ. πρωτ. 351/14-4-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως εξής:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α
Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23.59.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β
Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

 

Χρήσιμα αρχεία: Η πρόσκληση και σχετικές αποφάσεις

Δημοσίευση της ΚΥΑ για τη διαδικασία πληρωμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020, 15/04/2020  

Τροποποίηση Πρόσκλησης - Παράταση Προθεσμιών για ωφελούμενους, 14/04/2020

Σύζευξη Παρόχων κατάρτισης - ΟΣΚΤ, 09/04/2020

Απόφαση συγκρότησης Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης, 06/04/2020

Απόφαση συγκρότησης Μητρώου εγκεκριμένων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ), 06/04/2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης - Παράταση Προθεσμίας για Παρόχους Κατάρτισης, 04/04/2020

Εγκύκλιος Διευκρινίσεων 14011/245/2-4-2020, 02/04/2020

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 02/04/2020

 

 

Πληροφορίες προς Παρόχους Τηλεκατάρτισης και Παρόχους Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020 

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 22/4/2020

Για Παρόχους Κατάρτισης:

Ο επόπτης τηλεκατάρτισης ορίζεται από τον πάροχο κατάρτισης αναλόγως του αριθμού ωφελούμενων, κατ’ ελάχιστον 1 επόπτης τηλεκατάρτισης ανά 300 ωφελούμενους.

Ο επόπτης τηλεκατάρτισης δύναται να είναι εργαζόμενος με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, μέτοχος ή εταίρος του παρόχου κατάρτισης.

Τις επόμενες ημέρες θα ενεργοποιηθεί φόρμα δήλωσης στοιχείων επόπτη τηλεκατάρτισης στην πλατφόρμα http://eleaning.yeka.gr μέσω της οποίας θα δηλώνονται οι υφιστάμενοι επόπτες και θα δίνεται η δυνατότητα επικαιροποίησης στοιχείων ή/και προσθήκης νέου επόπτη.

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 14/4/2020

Νέες προθεσμίες για υποβολή αιτήσεων ωφελουμένων - επιστημόνων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020

Με την με αρ. πρωτ. 351/14-4-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως εξής:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α
Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23.59.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β
Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ, 10/4/2020

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ VOUCHER

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί το voucher κατάρτισης και ο ωφελούμενος να λάβει το εκπαιδευτικό επίδομα πρέπει:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

 • Κοινοποιεί σε έναν πάροχο της επιλογής του τον ΚΑΥΑΣ με τυποποιημένο μήνυμα, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, και ζητά την εγγραφή του στην πλατφόρμα ΟΣΤΚ.
 • Ο πάροχος εγγράφει τον ωφελούμενο στην πλατφόρμα και του κοινοποιεί με τυποποιημένο μήνυμα, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, username, password και link ΟΣΤΚ.
 • Ο πάροχος συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και αναρτά στο http://elearning.yeka.gr μέσω της λειτουργίας «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΥΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α και Β» τα δύο e-mail

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ B: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

 • Ο εξουσιοδοτημένος πάροχος εγγράφει τον ωφελούμενο στην πλατφόρμα ΟΣΤΚ και του κοινοποιεί με τυποποιημένο μήνυμα, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, username, password και link ΟΣΤΚ.
 • Ο πάροχος συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και αναρτά στο http://elearning.yeka.gr μέσω της λειτουργίας «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΥΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α και Β» το e-mail που απέστειλε στον ωφελούμενο.

ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ VOUCHER ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΑΜΕΛΗΤΙ ΣΤΗΝ ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ ΣΤΟ email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ VOUHER» ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ 

ΠΡΟΣΟΧΗ – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, 7/4/2020

Καλούνται οι πάροχοι κατάρτισης του μητρώου που συγκροτήθηκε με την υπ.αριθμ. 305/6-4-2020 (ΑΔΑ:Ψ3Ε246ΜΤΛΚ-ΧΙ6) Απόφαση να δηλώσουν στο σύστημα ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ https://elearning.yeka.gr την Πέμπτη 9/4 και από τις 15:00 έως στις 21:00 τη σύζευξη τους με εγκεκριμένο/ους πάροχο/ους ΟΣΤΚ  της υπ. αριθμ. πρωτ. 306/6-4-2020 (ΑΔΑ: 62ΕΓ46ΜΤΛΚ-0ΝΝ) και τα αντικείμενα κατάρτισής που προσφέρουν, καθώς και να αναρτήσουν τα απαιτούμενα του κεφαλαίου 7 της Πρόσκλησης 2/2020. Οι ωφελούμενοι καθώς και οι εξουσιοδοτούμενοι πάροχοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για το πρόγραμμα (είτε με την διαδικασία Α είτε με τη διαδικασία Β αντιστοίχως) την Πέμπτη 9/4 από τις 21:30 και μετά.

 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΟΣΤK

1. Ερωτ.: Ποια είναι τα αρχεία που αναρτά πάροχος ΟΣΤΚ στην αίτηση του

Απαντ.: Α)Υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου : α) για  τη συμβατότητα της πλατφόρμας με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του παραρτήματος  ΧΙ της Πρόσκλησης και β) ότι τα αναρτημένα μαθήματα πληρούν τις ενότητες των μαθημάτων του παρατήματος ΙΧ της Πρόσκλησης

Β) Ανάρτηση των πιστοποιητικών της πλατφόρμας.

2. Ερωτ.: ΚΔΒΜ τύπου 2, που διαθέτει όλες τις υποδομές τηλεκπαίδευσης που περιγράφονται στην πρόσκληση πληρώντας όλες τις προϋποθέσεις αλλά έχει προσφέρει στο παρελθόν εκπαιδευτικά προγράμματα τηλεκπαίδευσης μόνο σε 3 από τις θεματικές κατηγορίες που αναφέρονται, μπορεί να εγγραφεί στο μητρώο παρόχων ΟΣΤΚ
Απαντ: Ο πάροχος ΟΣΤΚ πρέπει να διαθέτει πλατφόρμα τηλεκπαίδευσης σύμφωνη με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες του παραρτήματος ΧΙ της Πρόσκλησης και στην οποία να είναι αναρτημένα τουλάχιστον 7 από τα δέκα αντικείμενα κατάρτισης του παρατήματος ΙΧ 

3. Ερωτ.: Μπορεί ένα ΚΔΒΜ2 που διαθέτει Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλεκατάρτισης να συμμετέχει στην πρόσκληση Επιστήμονες – Ελ. Επαγγελματίες ως Φορέας Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεκατάρτισης αλλά και ως Πάροχος Κατάρτισης;
Απαντ.: Μπορεί εάν θέλει να υποβάλλει δυο αιτήσεις, μία για πάροχο ΟΣΤΚ και μία για πάροχο κατάρτισης εφόσον πληρεί τις προϋποθέσεις καθενός μητρώου

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

1. Ερωτ.: Πάροχος κατάρτισης διαθέτει παραρτήματα, πόσες αιτήσεις πρέπει να κάνει;

Απαντ: Υποβάλεται μία αίτηση ανά ΑΦΜ επιχείρησης και συμπληρώνεται ο αριθμός αδειοδότητησης. Η εφαρμογή ελέγχει ΑΦΜ με τον αριθμό αδειοδότησης του φορέα από το ΥΠΕΠΘ (ΕΟΠΕΠ - ΓΓΔΒΜ)

2. Ερωτ.: Έχει δικαίωμα αδειοδοτημένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης, χωρίς πρόσβαση πλέον για ΑΜΕΑ (με συμμετοχή και εμπειρία σε προηγούμενες αντίστοιχες δράσεις τύπου «Επιταγή κατάρτισης για ανέργους») να αιτηθεί την ένταξή του στους παρόχους κατάρτισης του παραπάνω προγράμματος;

Απαντ.: Εφόσον το Κέντρο διαθέτει αδειοδότηση εν ισχύ μπορεί να υποβάλλει αίτηση

3. Ερωτ.: Έχει υποβληθεί αίτηση παρόχου τηλεκατάρτισης αλλά δεν έχει επιστραφεί κάποιος αριθμός πρωτοκόλλου ή κάποιος άλλος κωδικός.

Απαντ: Μετά την υποβολή της αίτησης  παράγεται βεβαίωση επιτυχούς υποβολής της αίτησης. Ο υποψήφιος μπορεί να αναζητήσει τις υποβληθείσες ή προσωρινές αιτήσεις μέσω της εφαρμογής.

4. Ερωτ.: Πάροχος τηλεκατάρτισης έχει τεθεί σε αναστολή μπορεί να συμμετάσχει στην Πρόσκληση;

Απαντ: Ναι, μπορεί να συμμετάσχει. Ανατρέξτε στην υπ.αριθμ. 14011/245/2.4.2020 Εγκύκλιο Τηλεκατάρτισης της Δ/νσης Ένταξης στην Εργασία του ΥΠΕΚΥΠ.

5. Ερωτ.: Μπορεί να γίνονται αποδεκτές σαρωμένες από τους ωφελούμενους εξουσιοδοτήσεις (χωρίς γνήσιο υπογραφής) καθώς η διακίνηση εγγράφων στην παρούσα φάση είναι ιδιαίτερα δύσκολη και οι ενδιαφερόμενοι για την ασφάλεια τους προτιμούν την ηλεκτρονική αποστολή. Επιπρόσθετα, η τυπική διαδικασία εξασφάλισης του γνήσιου της υπογραφής από τις αρμόδιες υπηρεσίες δεν είναι εφικτή. 

Απαντ.: Εφόσον ο ωφελούμενος διαθέτει ψηφιακή υπογραφή, εγκεκριμένη από το gov.gr, υπογράφει την εξουσιοδότηση και την αποστέλλει στον πάροχο. Εάν δεν διαθέτει, ο ωφελούμενος υπογράφει την αίτηση και την αποστέλλει στον πάροχο σε μορφή  pdf ή σε οποιοδήποτε αρχείο εικόνας.

6. Ερωτ.: Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, αφορούν επαγγελματίες ανεξάρτητα μορφωτικού επιπέδου ή πρέπει να είναι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης; Επίσης ο ΚΑΔ αφορά μόνο στην κύρια επαγγελματική δραστηριότητα ή και σε δευτερεύουσα;

Απαντ.: Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι όλοι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το ΥΠΟΙΚ κύριο ΚΑΔ της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κατά την στις 20.3.2, σύμφωνα με το κεφάλαιο 4.1 της Πρόσκλησης 02/2020:

7. Ερωτ: Ο εταίροι εταιρειών που διαθέτουν κύριο επιλέξιμο ΚΑΔ π.χ Ο.Ε, ΙΚΕ κτλ, μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα ή αφορά μόνο φυσικά πρόσωπα;

Απάντ: Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα, ελεύθερους επαγγελματίες, των οποίων οι ενεργοί ΚΑΔ εμπίπτουν στους επιλέξιμους ΚΑΔ του παρατήματος ΧΙ της Πρόσκλησης. Οι εταίροι εταιριών, εφόσον οι ίδιοι, ως ελεύθεροι επαγγελματίες, διαθέτουν, ιδίω ονόματι, ενεργούς ΚΑΔ οι οποίοι εμπίπτουν στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης, μπορούν να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

8. Ερωτ: Επιχείρηση που διαθέτει κύριο ΚΑΔ 70.22.14.00 είναι στους εντασσόμενους ΚΑΔ; γιατί ο επιλέξιμος ΚΑΔ της εγκυκλίου είναι 70.22.14.

Απάντ: Ο ΚΑΔ 70.22.14.00 ταυτίζεται με τον ΚΑΔ 70.22.14. Συνεπώς, εφόσον πρόκειται για ελεύθερο επαγγελματία, μπορεί να υποβάλλει αίτηση υπαγωγής στο πρόγραμμα.

9. Ερωτ: Ο ΚΑΔ 86.90.12.01  "υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων" συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ της πρόσκλησης 2/2020, όμως οι αποκλειστικές νοσοκόμες δουλεύουν με ένα ιδιαίτερο εργασιακό καθεστώς, δεν έχουν έναρξη στην εφορία και η επίσημη απόδειξη που εκδίδουν τους την παρέχει το ΙΚΑ. Μπορούν να συμμετάσχουν στην  πρόσκληση 2/2020;

Απάντ.: Οι αποκλειστικές νοσοκόμες  μπορούν να συμμετάσχουν στην  πρόσκληση 2/2020, υπό την προϋπόθεση ότι έχουν κάνει έναρξη του ΚΑΔ 86.90.12.01  "υπηρεσίες αποκλειστικών νοσοκόμων" στην εφορία.

 

Χρήσιμα αρχεία: Η πρόσκληση και σχετικές αποφάσεις

Δημοσίευση της ΚΥΑ για τη διαδικασία πληρωμών στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 2/2020, 15/04/2020  

Τροποποίηση Πρόσκλησης - Παράταση Προθεσμιών για ωφελούμενους, 14/04/2020

Σύζευξη Παρόχων κατάρτισης - ΟΣΚΤ, 09/04/2020

Απόφαση συγκρότησης Μητρώου Παρόχων Κατάρτισης, 06/04/2020

Απόφαση συγκρότησης Μητρώου εγκεκριμένων Ολοκληρωμένων Συστημάτων Τηλεκατάρτισης (Ο.Σ.Τ.Κ), 06/04/2020

Τροποποίηση Πρόσκλησης - Παράταση Προθεσμίας για Παρόχους Κατάρτισης, 04/04/2020

Εγκύκλιος Διευκρινίσεων 14011/245/2-4-2020, 02/04/2020

Το πλήρες κείμενο της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, 02/04/2020

 

 

Οδηγίες προς ωφελούμενους για την υποβολή αιτήσεων στο Πρόγραμμα τηλεκατάρτισης - πιστοποίησης επιστημόνων που προέρχονται από 6 επιστημονικούς κλάδους. 

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ VOUCHER

Προκειμένου να ενεργοποιηθεί το voucher κατάρτισης και ο ωφελούμενος να λάβει το εκπαιδευτικό επίδομα πρέπει:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΥΤΟΠΡΟΣΩΠΩΣ

 • Κοινοποιεί σε έναν πάροχο της επιλογής του τον ΚΑΥΑΣ με τυποποιημένο μήνυμα, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, και ζητά την εγγραφή του στην πλατφόρμα ΟΣΤΚ.
 • Ο πάροχος εγγράφει τον ωφελούμενο στην πλατφόρμα και του κοινοποιεί με τυποποιημένο μήνυμα, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, username, password και link ΟΣΤΚ.
 • Ο πάροχος συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και αναρτά στο http://elearning.yeka.gr μέσω της λειτουργίας «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΥΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α και Β» τα δύο e-mail

 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ B: ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΣ ΠΟΥ ΥΠΕΒΑΛΕ ΑΙΤΗΣΗ ΔΙΑ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΑΡΟΧΟΥ

 • Ο εξουσιοδοτημένος πάροχος εγγράφει τον ωφελούμενο στην πλατφόρμα ΟΣΤΚ και του κοινοποιεί με τυποποιημένο μήνυμα, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI, username, password και link ΟΣΤΚ.
 • Ο πάροχος συμπληρώνει τα απαραίτητα στοιχεία και αναρτά στο http://elearning.yeka.gr μέσω της λειτουργίας «ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΥΑΣ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΗΛΕΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΡΟΧΟΥΣ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α και Β» το e-mail που απέστειλε στον ωφελούμενο.

 ΓΙΑ ΟΣΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ VOUCHER ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΤΑ ΑΝΩΤΕΡΩ ΟΙ ΠΑΡΟΧΟΙ ΟΦΕΙΛΟΥΝ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΟΥΝ ΑΜΕΛΗΤΙ ΣΤΗΝ ΕΥ ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥ ΣΤΟ email Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ VOUHER» ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΑΦΟΥΝ ΠΡΟΣ ΔΙΟΡΘΩΣΗ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΩΝ 

Με την με αρ. πρωτ. 351/14-4-2020 απόφαση του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων τροποποιήθηκαν οι προθεσμίες υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος ως εξής:

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Α
Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Α διαδικασία αρχίζει την Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει και λήγει την Τετάρτη 22 Απριλίου 2020 και ώρα 23.59.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Β
Η προθεσμία υποβολής της εκδήλωσης ενδιαφέροντος των ωφελουμένων με την υπό στοιχείο Β διαδικασία αρχίζει από Πέμπτη 9 Απριλίου 2020 και λήγει το Σάββατο 25 Απριλίου 2020 και ώρα 15:00.

Σύζευξη Παρόχων κατάρτισης - ΟΣΚΤ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

 • Η Πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες των οποίων ο ΚΑΔ κύριας επαγγελματικής απασχόλησης συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην παρούσα Πρόσκληση εφόσον δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος των 800€. Αν ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης: έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας και ο εργοδότης του έχει κλείσει βάσει ΚΑΔ κατόπιν εντολής Δημόσιας Αρχής ή εντάσσεται στους πληττόμενους ΚΑΔ και ο εργοδότης έχει θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του και, κατόπιν ο επιστήμονας αυτός ακολουθήσει τη διαδικασία βάσει των οικείων ΚΥΑ και ΥΑ, ο τελευταίος είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και των λοιπών οικονομικών μέτρων στήριξης. Σε περίπτωση που ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δεν είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και, αντίθετα, είναι δικαιούχος των 600 ευρώ.
 • Το εκπαιδευτικό υλικό θα είναι αναρτημένο στις πλατφόρμες τηλεκατάρτισης οι οποίες θα αποτελέσουν το μητρώο εγκεκριμένων ΟΣΤΚ και δεν διατίθεται από τον πάροχο κατάρτισης. Οι πάροχοι κατάρτισης θα συνεργασθούν αποκλειστικά και μόνο με πλατφόρμες εγκεκριμένες στο μητρώο ΟΣΤΚ αναφορικά με ένα ή περισσότερα αντικείμενα.
 • Κατά τη Διαδικασία Β, οι ενδιαφερόμενοι/ δυνητικοί ωφελούμενοι καθώς και οι Πάροχοι Κατάρτισης του Προγράμματος: «Ειδικό Πρόγραμμα Τηλεκατάρτισης με πιστοποίηση για επιστήμονες πληττόμενους από τον COVID-19 που εντάσσονται στους 6 βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας βάσει ΚΑΔ οριζομένων από το Υπουργείο Οικονομικών», οι οποίοι εγκρίθηκαν και έχουν ενταχθεί  στο Μητρώο Κατάρτισης, με τη με αρ. πρωτ.305/06-4-2020 Υπουργική Απόφαση, υποβάλλουν τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων/ δυνητικών ωφελουμένων με εξουσιοδότηση προς τον πάροχο κατάρτισης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://elearning.yeka.gr, σύμφωνα  με τα οριζόμενα στη με αρ. πρωτ. 286/02-04-2020 Πρόσκληση (αρ. 2/2020 – ΑΔΑ:ΨΣ2246ΜΤΛΚ-ΞΙΩ).
 • Οι αιτήσεις των ωφελουμένων ξεκινούν στις 9/4.
 • Email επικοινωνίας: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

 • Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2103256803, 2103256638, 210325643, 2103256646, 2103256647, 2103256648. ΩΡΕΣ 09.00 π.μ. μέχρι 05.00 μ.μ. 

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ- ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ

1. Όσοι καταθέσουν αίτηση και έχουν τις προϋποθέσεις είναι επιλέξιμοι για συμμετοχή στο πρόγραμμα ή θα υπάρξει σειρά προτεραιότητας;           

Δεν προβλέπεται σειρά προτεραιότητας. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν όλοι όσοι υποβάλλουν αίτηση και πληρούν τις προϋποθέσεις της Πρόσκλησης 2/2020.

2. Οι δυνητικά ωφελούμενοι επιλέγονται σύμφωνα με τον κύριο ΚΑΔ ή είναι επιλέξιμος και ο δευτερεύων;

Επιλέξιμοι για το πρόγραμμα είναι αποκλειστικά οι κύριοι ΚΑΔ επαγγελματικής απασχόλησης των δυνητικά ωφελούμενων, βλ. σημείο 4.1 της Πρόσκλησης, όπως αυτοί περιγράφονται στο Παράρτημα Χ της  Πρόσκλησης.

3. Κατά το παρόν χρονικό διάστημα είμαι άνεργος  και δεν εργάζομαι ως ελεύθερος επαγγελματίας. Μπορώ να είμαι ωφελούμενους του προγράμματος;

Το πρόγραμμα αφορά αποκλειστικά σε φυσικά πρόσωπα επιστήμονες - ελεύθερους επαγγελματίες, οι οποίοι έχουν ενεργό κύριο ΚΑΔ στη Δ.Ο.Υ. ο οποίος είναι επιλέξιμος σύμφωνα με την Πρόσκληση (Παράρτημα Χ).

4. Η επιλεξιμότητα στο πρόγραμμα εξαρτάται από το μορφωτικό επίπεδο των δυνητικά ωφελούμενων;

Όχι. Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι όλοι οι επιστήμονες-ελεύθεροι επαγγελματίες, οι οποίοι εντάσσονται στους έξι βασικούς επιστημονικούς κλάδους της χώρας, σύμφωνα με τον οριζόμενο από το ΥΠΟΙΚ κύριο ΚΑΔ της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας κατά την στις 20.3.2020, σύμφωνα με το κεφάλαιο 4.1 της Πρόσκλησης 02/2020

5. Η αμοιβή του παρόχου κατάρτισης εξαρτάται από το εκπαιδευτικό επίδομα του ωφελούμενου;

Το επίδομα κατάρτισης που λαμβάνει ο ωφελούμενος δεν σχετίζεται με την αμοιβή του παρόχου, είναι δε αφορολόγητο, ακατάσχετο και μη συμψηφιστέο.

6. Τα αντικείμενα τηλεκατάρτισης θα είναι όλα διαθέσιμα και αν ναι, πόσα μπορώ να επιλέξω;

Τα αντικείμενα τηλεκατάρτισης θα είναι όλα διαθέσιμα και ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επιλέξει μόνο ένα. Την Πέμπτη 9.4.2020, μετά τις 21:00 θα αναρτηθεί στην παρούσα ιστοσελίδα πίνακας συμβεβλημένων παρόχων κατάρτισης και ΟΣΚΤ όπου θα αναφέρονται τα διαθέσιμα αντικείμενα κατάρτισης ανά πάροχο κατάρτισης.

7. Δικαιούμαι το επίδομα των 800 ευρώ. Έχω τη δυνατότητα να συμμετέχω παράλληλα και στο παρόν πρόγραμμα;       

Η Πρόσκληση απευθύνεται σε επιστήμονες – ελεύθερους επαγγελματίες των οποίων ο ΚΑΔ κύριας επαγγελματικής απασχόλησης συμπεριλαμβάνεται στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην παρούσα Πρόσκληση εφόσον δεν είναι δικαιούχοι του επιδόματος των 800€. Αν ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης: έχει σχέση εξαρτημένης εργασίας και ο εργοδότης του έχει κλείσει βάσει ΚΑΔ κατόπιν εντολής Δημόσιας Αρχής ή εντάσσεται στους πληττόμενους ΚΑΔ και ο εργοδότης έχει θέσει σε αναστολή τη σύμβαση εργασίας του και, κατόπιν ο επιστήμονας αυτός ακολουθήσει τη διαδικασία βάσει των οικείων ΚΥΑ και ΥΑ, ο τελευταίος είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και των λοιπών οικονομικών μέτρων στήριξης. Σε περίπτωση που ένας επιστήμονας που εμπίπτει στους ΚΑΔ του παρατήματος Χ της Πρόσκλησης είναι ελεύθερος επαγγελματίας, δεν είναι δικαιούχος των 800 ευρώ και, αντίθετα, είναι δικαιούχος των 600 ευρώ

9. Είμαι έμμισθος δικηγόρος/εταίρος σε δικηγορική εταιρεία χωρίς ενεργό ΚΑΔ. Μπορώ να είμαι ωφελούμενους του προγράμματος;

Όλοι οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας είναι δικαιούχοι του προγράμματος τηλεκατάρτισης βάσει της Πρόσκλησης 2/2020. Το ίδιο ισχύει και για τους ασκουμένους δικηγόρους. Προς απόδειξη αυτού απαιτείται η γνωστοποίηση του προσωπικού τους ΑΦΜ (και όχι το ΑΦΜ δικηγορικής εταιρείας στην οποία μπορεί να είναι μέλη).

Το προσωπικό ΑΦΜ είναι εκείνο το στοιχείο που θα εξατομικεύει το δικηγόρο ή τον ασκούμενο δικηγόρο προκειμένου αυτός να αντιστοιχηθεί με ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συνεπώς τόσο οι ίδιοι όσο και οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης από αύριο 9/4/2020 για να δηλώνουν την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να γνωστοποιούν το ανωτέρω στοιχείο με την ανάρτηση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ  .

10. Είμαι ασκούμενος δικηγόρος χωρίς ενεργό ΚΑΔ. Μπορώ να είμαι ωφελούμενους του προγράμματος;

Όλοι οι δικηγόροι που είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα των Δικηγορικών Συλλόγων της χώρας είναι δικαιούχοι του προγράμματος τηλεκατάρτισης βάσει της Πρόσκλησης 2/2020. Το ίδιο ισχύει και για τους ασκουμένους δικηγόρους. Προς απόδειξη αυτού απαιτείται η γνωστοποίηση του προσωπικού τους ΑΦΜ (και όχι το ΑΦΜ δικηγορικής εταιρείας στην οποία μπορεί να είναι μέλη).

Το προσωπικό ΑΦΜ είναι εκείνο το στοιχείο που θα εξατομικεύει το δικηγόρο ή τον ασκούμενο δικηγόρο προκειμένου αυτός να αντιστοιχηθεί με ΚΑΔ επιχειρηματικής δραστηριότητας. Συνεπώς τόσο οι ίδιοι όσο και οι εξουσιοδοτημένοι πάροχοι κατάρτισης από αύριο 9/4/2020 για να δηλώνουν την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα θα πρέπει να γνωστοποιούν το ανωτέρω στοιχείο με την ανάρτηση σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στο σύστημα ΕΡΓΑΝΗ  .

11. Είμαι μηχανικός και εργάζομαι ως μόνιμος εκπαιδευτικός στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μπορώ να είμαι ωφελούμενους του προγράμματος;

Εφόσον διαθέτετε ενεργό κύριο ΚΑΔ στη Δ.Ο.Υ., ο οποίος εμπίπτει στους επιλέξιμους ΚΑΔ του παραρτήματος Χ της Πρόσκλησης, μπορείτε να συμμετέχετε στο πρόγραμμα.