Στο πλαίσιο της δράσης «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020), γνωστοποιείται ότι οι αιτήσεις των ενταγμένων παρόχων κατάρτισης στο οριστικό Μητρώο παρόχων με αδειοδοτημένες δομές, που δεν έχουν συμπεριληφθεί στο οριστικό Μητρώο παρόχων, και με μισθούμενα / παραχωρούμενα σχολεία θα υποβάλλονται από τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 έως και την Πέμπτη 10 Ιουνίου 2021, μέσω του πληροφοριακού συστήματος voucher.gov.gr.

Δείτε το πλήρες κείμενο της ανακοίνωσης από εδώ, ή από τη σελίδα της Πρόσκλησης, στην ενότητα «Σχετικά Αρχεία».

Αναρτήθηκε στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ η απόφαση συγκρότησης οριστικού Μητρώου Παρόχων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020), στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ 5051556)». Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της απόφασης από εδώ, ή από τη σελίδα της Πρόσκλησης, στην ενότητα «Σχετικά Αρχεία».

Αναρτήθηκε στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ η απόφαση συγκρότησης οριστικού μητρώου ωφελουμένων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020), στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ 5051556)». Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της απόφασης και τους συνημμένους πίνακες επιλεγέντων / μη επιλεγέντων από εδώ, ή από τη σελίδα της Πρόσκλησης, στην ενότητα «Σχετικά Αρχεία».

Αναρτήθηκε στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ η απόφαση συγκρότησης προσωρινού Μητρώου Παρόχων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020), στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ 5051556)». Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της απόφασης από εδώ, ή από τη σελίδα της Πρόσκλησης, στην ενότητα «Σχετικά Αρχεία».

Αναρτήθηκε στο site της ΕΔ ΕΣΠΑ ΥΠΕΚΥΠ η απόφαση συγκρότησης προσωρινού μητρώου ωφελουμένων για την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη συμμετοχή στη δράση «Κατάρτιση και πιστοποίηση μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (αρ. 9/2020), στο πλαίσιο της Πράξης: «Κατάρτιση και πιστοποίηση φορτοεκφορτωτών - μελών Εθνικού Μητρώου Φορτοεκφορτωτών» (κωδ. ΟΠΣ 5051556)». Μπορείτε να κατεβάσετε το αρχείο της απόφασης και τους συνημμένους πίνακες επιλεγέντων / μη επιλεγέντων από εδώ, ή από τη σελίδα της Πρόσκλησης, στην ενότητα «Σχετικά Αρχεία».