Η Αρμόδια Εθνική Αρχή υποδοχής καταγγελιών που αφορούν σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα / έργα είναι η Γενική Γραμματεία Καταπολέμησης της Διαφθοράς (Ελληνική Υπηρεσία Συντονισμού Καταπολέμησης της Απάτης / AFCOS βάσει του Ν. 4320/15 άρθρ. 7 όπως ισχύει και σύμφωνα με το άρθρο 4(3)του Καν. ΕΕ. 883/2013).

Μπορείτε να υποβάλετε καταγγελία ηλεκτρονικά στην διεύθυνση kataggelies.gsac.gov.gr. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να πλοηγηθείτε στον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Καταπολέμησης της Διαφθοράς στη διεύθυνση www.gsac.gov.gr.